JUGOSLAVIJA I HLADNI RAT

1350,00 RSD

Ljubodrag Dimić

FORMAT:14×21

BROJ STRANA:386

ISBN:978-86-523-0136-2

POVEZ:Tvrdi

O knjizi "JUGOSLAVIJA I HLADNI RAT"

Kapitalno važna istoriografska studija Ljubodraga Dimića o spoljnoj politici Jugoslavije tokom velikih kriza Hladnog rata od 1944. do 1974. godine.
Sveobuhvatno istraživanje uloge Jugoslavije i spoljne politike Josipa Broza Tita u velikim krizama Hladnog rata od Informbiroa 1948. i mađarske revolucije 1956, preko Pokreta nesvrstanih i Čehoslovačke 1968, do hladnoratovskih izazova sedamdesetih godina.
Polazeći od jugoslovensko-sovjetskih odnosa tokom četrdesetih, kao i susreta i razgovora Tita i Staljina, a potom Tita i Hruščova, Dimić istražuje međunarodni kontekst pojave nesvrstanih i pojedine upečatljive primere spoljne politike Josipa Broza, kao što su Indija, Burma ili Alžir, sve do kraja šezdesetih i početka sedamdesetih u kojima prepoznaje izazove nove jugoslovenske spoljnopolitičke orijentacije.
Knjiga Jugoslavija i Hladni rat prikazuje ulogu Jugoslavije u nekim od ključnih internacionalnih kriza Hladnog rata, izvore njene spoljne politike, načine na koje je ona oblikovana u susretu sa regionalnim i globalnim okolnostima Hladnog rata, kao i uticaj okolnosti u kojima je formulisana spoljna politika Jugoslavije na njenu unutrašnju politiku. Razumevanje pojedinačnih događaja Hladnog rata dobija na snazi i koherentnosti u susretu sa tumačenjima drugih epizoda iz ovog procesa čije su posledice i dalje prisutne, ali i kada kao pozadinu predočene slike uzmemo globalnu istoriju Hladnog rata.
Nova istraživanja u nekoliko velikih svetskih arhiva, pri čemu su pojedini delovi arhivske građe tek u vreme pisanja ove knjige postali dostupni istraživačima, nepoznata građa, prodorna tumačenja jednog od vodećih savremenih srpskih istoričara.
Knjiga Jugoslavija i Hladni rat označava novo preispitivanje Hladnog rata kao istorijskog procesa dugog nekoliko decenija, ali i kao važnog iskustva za sadašnji trenutak i za budućnost.