JEZIKOTVORCI

750,00 RSD

JEZIKOTVORCI

Gongorizan u srpskoj poeziji
Prateći kontinuitet jezikotvorstva u srpskoj poeziji, od Sime Milutinovića Sarajlije, Kodera, i Laze Kostića,
pa preko Nastasijevića, Vinavera, Pope i Blagojevića, sve do svojih savremenika Aleka Vukadinovića, Vite
Markovića i Milisava Tešića, Aleksandar B.Laković u ovom nizu od deset eseja pokušava da prepozna
kreativne momente novog i drugačijeg pristupa pesničkom jeziku.