JAVNO I PRIVATNO PRAVO

1760,00 RSD

Vladimir V. Vodinelić
prvo izdanje, 2016,

16 h 24 cm,

676 str.,

tvrd povez,

latinica
ISBN 978-86-519-1470-9

O knjizi "JAVNO I PRIVATNO PRAVO"

Tokom tri decenije od objavljivanja doktorske disertacije Vladimira Vodinelića, delo nije izgubilo niukoliko od svoje vrednosti, ni kao pravnoteorijsko delo, ni kao pravnodogmatsko (tj. kao delo posvećeno rešavanju problema važećeg prava. Kasnije objavljeni radovi o javnom i privatnom pravu, u inostranstvu i kod nas, ne sadrže nijedan aspekt koji nije obuhvaćen ovim delom, ni u pogledu teorija o kriterijumu razlikovanja javnog i privatnog prava, ni u pogledu bilo kog drugog pitanja iz širokog dijapazona pravne problematike, ni u pogledu primenjenih i mogućih načina rešavanja pravnih problema. Autor je u naknadno napisanoj uvodnoj studiji prikazao i analizirao razvoj pravne misli o podeli prava na javno i privatno u poslednjih trideset godina. U praktičnom smislu, ova studija je u Srbiji još aktuelnija nego što je bila u vreme njenog nastanka. Jer, tada podela pravnog sistema na javno i na privatno pravo nije bila sadržana u pozitivnom pravu. Poslednjih godina, međutim, niz propisa nanovo upotrebljava izraze javno i privatno pravo i izvedenice odatle za razne pravne pojave. Zbog toga je razlikovanje javnog i privatnog prava postalo neizbežan zadatak koji sud i drugi organi, ali i sami adresati normi, neizostavno moraju obaviti da bi mogli primeniti merodavnu pravnu normu koja se služi tim izrazima.

***

Autor je prošao sva akademska zvanja na pravnim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Univerziteta Beograd i Univerziteta Union u Beogradu. Počastvovan je pravnim doktoratom honoris causa Univerziteta Sarlanda. Stvara u težišnim područjima Opšte teorije privatnog prava, Opšteg dela građanskog prava, Prava ličnosti, Stvarnog prava i Prava medija. Objavio u brojnim monografijama i raspravama stotine bibliografskih jedinica. Bio je urednik ili zamenik urednika Arhiva za pravne i društvene nauke, Anala Pravnog fakulteta u Beogradu i Pravnih zapisa. Jedan je od osnivača Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Učestvovao je u pripremi niza važećih zakona