ISTORIJA – UDŽBENIK SA ODABRANIM ISTORIJSKIM IZVORIMA ZA PETI RAZRED

890,00 RSD

Šifra: 5151
Autor: Aleksandar Todosijević

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00066/2018-07

O knjizi "ISTORIJA – UDŽBENIK SA ODABRANIM ISTORIJSKIM IZVORIMA ZA PETI RAZRED"

Jasna i pregledna struktura.
Unutar nastavne jedinice je jasno uočljiv osnovni tekst.
Važni pojmovi su dati u grafički obeleženim delovima stranica.
Ključni pojmovi su dati na početku svake nastavne jedinice. Na njih se odnose pitanja na kraju svake lekcije.
Ilustracije, slike i šeme pravilno su raspoređene, u izuzetno kvalitetnoj grafičkoj obradi i u službi su osnovnog teksta.
Česti uporedni tabelarni pregledi sadržaja lekcija, koji na anjbolji način upućuju učenike na povezanost istorijskih događaja, njihove uzroke i posledice.
Udžbenik podstiče različite oblike učenja, a naročito samostalan rad.
Povezanost sa ostalim predmetima.
Na kraju nastavnih tema je sistematizovan prikaz najvažnijeg gradiva u vidu tabela kao i pitanja koja se odnose na nastavnu temu.
Zanimljivi i funkcionalni izvodi iz istorijskih izvora.