Hamlet Šekspir

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Viljem Šekspir

Hamlet Šekspir

Efekat koji ova tragedija postiže u celini, ne zavisi samo od dubine problema koji se u njoj raspravlja, ili od psihološke obrade lika glavnog junaka. Ona zavisi isto toliko od veštine sa kojom je Šekspir Hamleta i njegove dileme postavio u središte šire radnje i povezao ih sa drugim ličnostima zapleta.