Francusko prosvetiteljstvo

750,00 RSD

Autor: Stevan Hadživuković
Broj strana / Povez / Pismo:
310 / Broširan / Latinica
Dimenzije: 16 x 24 cm
ISBN: 86-7639-856-9
Godina izdavanja: 2005.

Francusko prosvetiteljstvo

U državama zapadne Evrope u 18. veku sve brojniji i uticajniji građanski stalež postaje nezadovoljan vladajućom politikom i položajem u društvu u celini. Tako nastaje snažan intelektualni pokret, poznat kao prosvetiteljstvo, sa centrom u Parizu. Ideje pokreta se šire i na druge delove hrišćanske Evrope, kulminiraju u Francuskoj revoluciji posle koje se, kao ideološka odrednica raspada. Ipak, pokret je ostavio neizbrisiv trag na filozofsku, intelektualnu i državničku stvarnost zapadne civilizacije. Namera autora je bila da u ovoj knjizi, na sažet način, prikaže razvoj i sazrevanje ljudske misli od antike do 19. veka, sa posebnim osvrtom na osnovne poruke prosvetiteljstva i docnijim uticajem. Knjiga je podeljena na tri dela: U prvom delu , na oko stotinu strana, prikazan je razvoj antičke i srednjovekovne misli. Više mesta je dato Renesansi i njenim misliocima: Makijaveliju, Paracelzusu i dr. Predstavljena je i racionalistička filozofija i njeni predstavnici (Dekart, Spinoza, Lajbnic i dr) i filozofi empirizma (F.Bekon, T.Hobs, Hjum, NJutn i dr) Drugi deo knjige govori o životu i radu 12 predstavnika prosvetiteljstva (Volter, Žan-Žak Ruso, Monteskje, Didro, Holbah i dr). Treći deo kroz pojedine odrednice prikazuje karakteristike prosvetiteljskog učenja i njegov uticaj na intelektualnu misao u drugim zemljama Evrope. Prosvetiteljstvo je bila istorijska kategorija od nesumnjivog značaja za ljudski progres i pravac njegovog razvitka. Taj pokret je postavio i moralne premise razvitka modernog društva a brojne ideje su ugrađene kao implicitna i eksplicitna osnova u društvene i političke sisteme zapadnih civilizacija. Autor je tokom rada koristio biblioteku Matice srpske, ali i knjižne fondove Državne biblioteke u Brizbejnu i Univerziteta Južne Australije u Adelaidi.