FIZIKA U MALOM PRSTU – ZBIRKA TESTOVA I ZADATAKA DA RAZUMEŠ I LAKO NAUČIŠ ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

550,00 RSD

Šifra: 7051

Autor: Dobrinka Milosavljević
Odobreno o strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, rešenje broj 1413-3/2017, od 18.12.2017. god.

O knjizi "FIZIKA U MALOM PRSTU – ZBIRKA TESTOVA I ZADATAKA DA RAZUMEŠ I LAKO NAUČIŠ ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE"