FIZIKA 7. RAZRED – UDŽBENIK SA ZBIRKOM ZADATAKA

980,00 RSD

Šifra: 705

Autor: N. Stančić

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

rešenje br.:650-02-00129/2011-06 od 15.07.2011.

O knjizi "FIZIKA 7. RAZRED – UDŽBENIK SA ZBIRKOM ZADATAKA"

FIZIKA 7. RAZRED – UDŽBENIK SA ZBIRKOM ZADATAKA I LABORATORIJSKIM VEŽBAMA