Club Prisma B1, španski jezik za 3. i 4. razred srednje škole, radna sveska

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor Paula Cerdeira, Ana Romero, Maria Jose Gelabert, Mar Menendez
ISBN 9788674782842
EAN 8674782841
Broj stranica 64
Format i dimenzije 210x297mm, mek povez

Club Prisma B1, španski jezik za 3. i 4. razred srednje škole, radna sveska

Udžbenički komplet Club Prisma napisan je u skladu sa savremenim shvatanjima o nastavi i učenju stranih jezika i usaglašen je sa očekivanim ciljevima i zadacima nastave španskog jezika. Gradivo koje se nalazi u udžbeniku odgovara kognitivnim mogućnostima, tematskim interesovanjima i razvojnim osobenostima učenika srednjih škola. Udžbenik, uz koji je priložen i DVD-ROM sa audio i video materijalom, predstavlja izvor za razne oblike rada na času: individualni rad, rad u paru, a u izvesnoj meri i grupni rad i rad na projektima. Ima jasnu i preglednu strukturu zahvaljujući kojoj nastavnik može organizovati rad kroz lake i zanimljive aktivnosti sa jasno određenim obrazovnim i vaspitnim ciljevima i zadacima. Veoma uspešno korelira svoje sadržaje sa delovima Evropskog jezičkog portfolija (EJP) Saveta Evrope.