ČITANKA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

890,00 RSD

Šifra: 3050

Autori: dr O. Radulović i J. Žurić

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br.: 650-02-01060/2016-06 od 22.2.2017.

O knjizi "ČITANKA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA"

ČITANKA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA
U potpunosti odgovara Nastavnom planu i programu.
Sadrži brižljivo osmišljenu didaktičko-metodičku aparaturu, neophodnu za rad na času i podsticajnu učenicima za dalja istraživanja u okviru domaćih zadataka i dodatne nastave.
Brojna pitanja za razgovor na času, istraživanja i tumačenja – prate objašnjenja književnoteorijskih pojmova, izvodi iz relevantne literature, autopoetički zapisi, iskazi savremenika koji ocrtavaju duh vremena, karakteristike koje se tiču jezika i stila svakog od zastupljenih pisaca, zanimljivosti i sinteze.
Učenicima se pruža mogućnost da biraju zadatke prema svojim postignućima, sklonostima i potencijalima. Dodatni materijal – na kompakt disku čine sinteze i testovi sa zadacima za samoprocenu.
Bogato je likovno opremljena reprodukcijama reprezentativnih dela likovne umetnosti, prilozima iz arhitekture, filma, pozorišta; dokumentarističkim fotografijama, fotografijama pisaca, plakata i naslovnih strana književnih dela i časopisa.