Čitanka za 5. razred + CD sa interaktivnim vežbanjima

900,00 RSD

Autori: Monja Jović i Jelena Žurić

Šifra: 5011.

O knjizi "Čitanka za 5. razred + CD sa interaktivnim vežbanjima"

Čitanka za 5. razred + CD sa interaktivnim vežbanjima je ODOBRENA od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00087/2018-07..

– Sadržaj udžbenika prilagođen Novom planu nastave i učenja za peti razred.
– Svi sadržaji programa dati pregledno i sistematično.
– Motivacioni uvodi u Poglavlja.
– Jasno izdvojena mreža književnih pojmova koji se obrađuju na jednostavan i lak način. Svi pojmovi se aktuelizuju kroz ceo udžbenik i utvrđuju na primerima različitih tekstova.
– Brojnim pitanjima i zadacima, diferenciranim prema standardima postignuća i afinitetima učenika, razvija kompetencije predviđene ciljevima i ishodima učenja.
– Vrhunske ilustracije.
– Materijal za vežbanje na CD-u pogodan za rad na času, grupni i individualni, sa mogućnošću automatske provere tačnosti odgovora.