ČITANKA ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA

890,00 RSD

Šifra: 9521

Autori: dr Ana Stišović Milovanović,  dr Vukosava Živković, dr Jelena Žurić

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br.: 650-02-673/2019-03 од 11.05.2020.

ČITANKA ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA

Bogato likovno-grafički opremljena, pregledna i funkcionalna, podstiče radoznalost i motiviše na čitanje i istraživanje.
Postupnost u metodičkim nalozima za uvođenje učenika u razumevanje i tumačenje književnog teksta: lokalizacija, istraživački zadaci, pitanja za razgovor i analizu, za samostalan i grupni rad.
Zadaci su grupisani prema standardima postignuća na osnovnom, srednjem i naprednom nivou.
Sadrži objašnjenja nepoznatih reči i pojmova i zanimljivosti (iz sveta nauke i umetnosti) koje su u korelaciji sa odgovarajućim nastavnim sadržajem.
Svaka nastavna jedinica kao i svako poglavlje sadrži deo (Podseti se / Naučili smo) u kome se sistematizuje pređeno gradivo uz pomoć tabela, shema, raznolikih grafičkih prikaza.
Na kraju svake nastavne jedinice nalazi se Preporučena literatura, tradicionalna i savremena, aktuelna, koja upućuje na nova naučna saznanja.
Književni pojmovnik na kraju pruža sintezu analiziranog gradiva, sa primerima prilagođenim predviđenim nastavnim sadržajima.