Čitanka za 7. razred – Udžbenik

920,00 RSD

Autori: G. Vlahović i J. Vlahović

Šifra: 703.

Čitanka za 7. razred – Udžbenik

Čitanka za 7. razred – Udžbenik je ODOBREN od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje broj: 650-02-303/2010-06 od 16.09.2010..

Udžbenik sadrži:

– Bogato ilustrovana, radna čitanka predviđena da se na njoj piše.
– Pregledna, sa sistemetizacijama na kraju svakog poglavlja.
– Didaktička aparatura sastoji se iz osnovnih pitanja za razumevanje pročitanog, istraživačkih zadataka i objašnjenja ključnih pojmova.
– Podrška učeniku u razvijanju samostalnosti u učenju i unapređivanju korišćenja samog udžbenika, ali i vanudžbeničke literature.