Čitanka

770,00 RSD

Autori: Milanka Berković, Natali Šarić

Šifra: 2041.

O knjizi "Čitanka"

Drugi osnovni udžbenički komplet čine:
Čitanka za 2. razred (Milanka Berković i Natali Šarić), Jezičke pouke (Ljubica Prćić) i Latica po latica – Latinica (Milanka Berković i Natali Šarić). Podstičući radoznalost, ovi udžbenici pomažu učenicima da uoče, prepoznaju i shvate rečenice i reči prema zahtevima novog programa, prošire aktivni rečnik, savladaju elemente usmenog i pismenog prepričavanja, pričanja i opisivanja; da postepeno savladaju usmeno izveštavanje i osposobe se za uočavanje i razumevanje bitnog u tekstu.

Broj i datum rešenja ministra 650-02-00182/2019-07 od 21.5.2019.