Chill out 3, udžbenik i radna sveska + CD

990,00 RSD

Autori:Karla Tkadlečkova, Petra Mrzenova, Katerina Kacerovska, Ljiljana Poša
Media:knjiga + CD
Tip korica:meki povez
Broj stranica:188
ISBN:978-86-7762-720-1

O knjizi "Chill out 3, udžbenik i radna sveska + CD"

Udžbenički komplet za treći razred srednjih stručnih škola (jedanaesta godina učenja)

Sadržaj udžbeničkog kompleta „Chill out 3“ je usklađen sa nastavnim planom i programom, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja i u potpunosti omogućava ostvarivanje ciljeva i zadataka nastave engleskog jezika u trećem razredu srednjih stručnih škola. Obuhvaćeno je osam tema. Posle poslednje teme (celine) nalaze se vežbanja za rad u parovima, a zatim i radna sveska na osamdeset strana, posle koje su testovi za samostalnu procenu znanja i englesko-srpski rečnik.

Svi sadržaji udžbenika su praćeni odgovarajućim vežbanjima u radnoj svesci. Sadržaj udžbeničkog kompleta Chill out 3 i način njegovog izlaganja sadržaja u skladu su sa savremenom metodologijom učenja stranih jezika, koriste se aktuelni sadržaji i situacije iz realnog života, komunikativni metodološki pristup i autentičan engleski jezik. On doprinosi širenju kulturnih vidika, razvija svest o multikulturnom i multi-jezičkom društvu u kome je znanje i korišćenje stranog jezika neophodnost i potreba.