C# 8 i .NET Core 3, MODERNO MEĐUPLATFORMSKO PROGRAMIRANJE

2970,00 RSD

Autor: Mark J. Price
Broj strana: 818
ISBN broj: 978-86-7310-547-5
Izdavač: Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2020.

O knjizi "C# 8 i .NET Core 3, MODERNO MEĐUPLATFORMSKO PROGRAMIRANJE"

Šta ćete naučiti

– Kreirajte međuplatformske aplikacije za Windows, macOS, Linux, iOS i Android.

– Istražite razvoj aplikacija pomoću C# 8.0 i .NET Corea3.0.

– Istražite ASP.NET Core 3.0 i kreirajte profesionalne veb aplikacije.

– Naučite objektno-orijentisano programiranje i C# višeprogramski rad.

– Šaljite upite i manipulišite podacima upotrebom LINQ-a.

– Upotrebite Entity Framework Core relacione baze podataka.

– Otkrijte razvoj Windows aplikacija upotrebom Universal Windows platforme i XAML-a.

– Izgradite mobilne aplikacije za iOS i Android upotrebom Xamarin.Formsa.

– Izgradite moderne međuplatformske aplikacije pomoću .NET Corea 3.0.

– Ubrzajte svoj rad, koristeći C#, i budite „u toku“ sa najnovijim funkcijama verzije C# 8.0.

– Započnite kreiranje profesionalnih veb aplikacija pomoću ASP.NET Corea 3.0.

Knjiga „C# 8.0 i .NET Core 3.0 – Moderno međuplatformsko programiranje (četvrto izdanje)“, čiji je autor predavač i stručnjak Mark J.Price, obezbeđuje sve što je potrebno da započnete programiranje C# aplikacija. U ovom najnovijem izdanju knjige koristićemo popularni Visual Studio Code editor za rad u svim glavnim operativnim sistemima. Knjiga je u potpunosti ažurirana i proširena novim poglavljima o sistemima za upravljanje sadržajem (CMS) i o mašinskom učenju pomoću ML.NET-a. U njoj su obrađene sve teme koje su vam potrebne. U Delu 1 ćete učiti o osnovama C# jezika, uključujući objektno-orijentisano programiranje i nove funkcije verzije C# 8.0, kao što su referentni tipovi koji prihvataju null, pojednostavljeno podudaranje obrazaca i metodi podrazumevanog interfejsa. Deo 2 obuhvata .NET Standard API, kao što su upravljanje podacima i slanje upita za podatke, nadgledanje i poboljšanje performanse, upotreba fajl sistema, async tokovi podataka, serijalizacija i enkripcija. Deo 3 sadrži primere međuplatformskih aplikacija koje možete da izgradite i rasporedite, kao što su veb aplikacije (upotrebom ASP.NET Corea) i mobilne aplikacije (upotrebom Xamarin.Formsa). U knjizi su predstavljene tehnologije za izgradnju Windows desktop aplikacija Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF) i Universal Windows Platform (UWP i za izgradnju veb aplikacija, veb servisa i aplikacija za mobilne uređaje.