ASTEROIDI-BOGINJE U ASTROLOGIJI

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Demetra Džordž i Daglas Bloh
Obim: 300 strana
Cena za inostranstvo: 8 €

ASTEROIDI-BOGINJE U ASTROLOGIJI

Sada već astrološki klasik, pokazuje kako se otkriće asteroida Ceres, Palas Atene, Juno i Veste poklopilo sa promenom ženske uloge i moći u društvu i ponovnim aktiviranjem ženskog principa. Ženski arhetipovi su bili ranije u isključivom domenu Meseca i Venere, ograničeni na društvene uloge kao što su supruga i majka. Pojavljivanje Palas Atene – Boginje Mudrosti – i Veste, Prvosveštenice, razbilo je ograničenja ženske stereotipne uloge.