ARHEOLOGIJA SMRTI – KA RAZUMEVANJU STAROG EGIPTA

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Branislav Anđelković
Izdavač: Arhipelag
Povez: Tvrd
Broj strana: 400
Pismo: Latinica
ISBN:978-86-523-0263-5

ARHEOLOGIJA SMRTI – KA RAZUMEVANJU STAROG EGIPTA

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje, uz obimnu bibliografiju, sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog bavljenja arheologijom predinastičkog i Ranodinastičkog perioda Egipta (posebno Nakada kulturom), sa proučavanjima dinastičkih nalaza i Nesmina (Beogradske mumije).
Nezaobilazne su i digresije ka arheološkoj teoriji, preistoriji ratovanja i biblijskoj arheologiji.
Knjiga obiluje fascinantnom količinom informacija – koje su same po sebi često pravi arheološki „detektivski romani“ – i iziskuje studiozno i posvećeno čitanje.
Uprkos naučnom aparatu primenjenom u potpunosti, data objašnjenja omogućavaju praćenje izložene materije i široj javnosti.
Od početaka traganja za besmrtnošću do „marketinga večnog života“ i legata drevnog Egipta.
Kapitalno delo savremene arheologije.