ANALIZA TROFAZNIH ELEKTRIČNIH KOLA

660,00 RSD

Branimir Reljin
ISBN: 86-7466-163-7
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2004
Jezik:
Povez:
Broj strana: 159

ANALIZA TROFAZNIH ELEKTRIČNIH KOLA

Ova knjiga sadrži materiju koja se uobičajeno izlaže u okviru predmeta Teorija (ili analiza) električnih kola. Sadržaj knjige je podeljen u tri celine. U prvom delu se opisuju polifazni sistemi i definišu se razni pojmovi i parametri koji karakterišu ove sisteme.U drugom delu, knjiga se bavi analizom trofaznih električnih kola, koja se najčešće koriste u eksploataciji električne energije. Nakon opštih pojmova o trofaznim generatorima i prijemnicima, ovde se detaljno analiziraju najpre uravnotežena, a zatim i nauravnotežena trofazna električna kola.U trećem delu se vrši analiza trofaznih električnih kola rastavljanjem polaznih sistema linijskih/faznih napona/struja na komponente.