Novela

Novela je kratko prozno delo sažete radnje čija fabula govori o isečku iz nečijega života, tenajčešće sadrži samo jedan događaj i samo nekoliko likova.

Prikazani svi od ukupno 3 rezultata